Nyheter
  • 2017-08-07 10:12

    Lediga lägenheter

    Ledig lägenhet!!! Unikt tillfälle!!!En lägenhet som måste ses! 3 rum och kök på Sysslomansgatan 37 A, 100,4 kv. Hyra 10.831. Tillkommer: restaurangavgift 1.0000:- per person/mån Matkuponger för 35:-st. Tillkommer: städ var 14:e dag, fönsterputs 2 ggr/år Tillkommer: Serviceavgift 700:- mån ,som ger tillgång till alla lokaler såsom bastu, träningsrum ,bibliotek med tidningar, biljardrum samt en resursperson. Förutom lördagar, serveras det middag varje kväll, underhållning 1 gång i månaden! Trivsam trädgård med flera uteplatser! Kontakta styresman Karin Stranneryd för visning. Tel 070-2993546

 

Borgerskapet - en gammal tradition

Redan på 1350-talet lagfästes i Magnus Erikssons stadslag skyldighet söka burskap för att bli borgare. Borgerskapet hade från mitten av 1400-talet permanent representation i ståndsriksdagen och spelade under frihetstiden en betydande politisk roll. Det var köpmän och hantverkare som beviljades burskap och Magistraten, konungens övervakande myndighet, beviljade burskapet. Burskap förpliktigade till omsorgs- och ansvarsfullt utövande i näringen.

När ny riksdagsordning kom 1866, då ståndsriksdagen avskaffades, upphörde borgerskapets politiska och ekonomiska betydelse i samhället. I många städer upplöstes då borgarnas sammanslutningar. I Uppsala var borgerskapet ägare av ansenliga tillgångar. För att slå vakt om dessa tillgångar fortfor borgerskapet i form av ett medlemsbaserat sällskap, detta för att se till att borgerskapets egendom tas omhand på ett riktigt sätt. Denna förvaltande verksamhet sköter de burskapsägande borgarna i Uppsala än idag med pietetsfullt bevarande av gamla traditioner. Ett exempel på detta är seniorboende (55+) i Borgerskapets båda hus. I mån av plats äger även andra än borgare tillgång till detta boende.

 

Borgerskapets hus